קורס גליון אלקטרוני מתקדם – נושא שביעי – המשך פונקציות בVBA

תרגיל בית + דוגמה ב VLOOKUP מהכיתה – Advanced Excel And VBA – Lecture 7 – Example From Class – VLookUp + Home Exercise

פתרון תרגיל בית – Advanced Excel And VBA – Home Exercise – Solution.xlsx

קורס גליון אלקטרוני מתקדם – נושא שישי – המשך פונקציות בVBA

דוגמה מהכיתה – ולידציות וגישה לתאים – Advanced Excel And VBA – Lecture 6 – Example From Class – Validation And Cell Access

שיעורי בית + סיכום שיעור – ולידציות וגישה לתאים – Advanced Excel And VBA – Exercise 4 + Lecture 6 Summary

תרגיל מס' 4 – פתרון – Advanced Excel And VBA – Exercise 4 – Solution

קורס גליון אלקטרוני מתקדם – נושא חמישי – תרחישים ופונקציות בVBA

דוגמא מהכיתה – VBA – מסים – Advanced Excel And VBA – Lecture 5 – Example From Class – VBA – Taxes

דוגמה מהכיתה – תרחישים – הצפה ובידול – Advanced Excel And VBA – Lecture 5 – Example From Class – Scenarios

שיעורי בית + סיכום שיעור – תרחישים VBA – Advanced Excel And VBA – Exercise 3 + Lecture 5 Summary

תרגיל מס' 3 – פתרון – Advanced Excel And VBA – Exercise 3 – Solution

קורס מבוא למחשב – שיעור 9 – אקסל – פונקציות

סיכום אקסל – חלק 3 –Introduction to Computers – Excel – Summary – Part 3

תרגיל אקסל 3 – Introduction to Computers – Excel Exercise 3

תרגיל אקסל 3 – פתרון – Introduction to Computers – Excel Exercise 3 – Solution