קורס מבוא למחשב – שיעור 12 – אקסל – תרשימים

סיכום אקסל חלק 6 – Introduction to Computers – Excel – Summary – Part 6

תרגיל אקסל 5 – Introduction to Computers – Excel Exercise 5

תרגיל אקסל 5 – פתרון – Introduction to Computers – Excel Exercise 5 – Solution

קורס מבוא למחשב – שיעור 9 – אקסל – פונקציות

סיכום אקסל – חלק 3 –Introduction to Computers – Excel – Summary – Part 3

תרגיל אקסל 3 – Introduction to Computers – Excel Exercise 3

תרגיל אקסל 3 – פתרון – Introduction to Computers – Excel Exercise 3 – Solution

קורס מבוא למחשב – שיעור 8 – אקסל – הפניות

סיכום אקסל – חלק 2 – Introduction to Computers – Excel – Summary – Part 2

תרגיל אקסל 2 – Introduction to Computers – Excel Excercise 2

תרגיל אקסל 2 – פתרון – Introduction to Computers – Excel Exercise 2 – Solution

קורס מבוא למחשב – שיעור 3 – וורד

סיכום וורד – Introduction to Computers – Word – Summary

תרגיל מס' 2 – Introduction to Computers – Exercise 2

תרגיל מס' 2 – קובץ נתונים – Introduction to Computers – Exercise 2 – Data

סיכום אקסל – Introduction to Computers – Excel – Summary