קורס גליון אלקטרוני מתקדם – נושאים שתים עשרה, שלוש עשרה וארבע עשרה – פקדי טופס, ולידציות, עיצוב מותנה במאקרו ומחולל דוחות

תרגיל בית + סיכום שיעור – פקדי טופס וולידציות – Advanced Excel And VBA – Home Exercise 2 + Lectures 12-14 Summary

דוגמה מהכיתה – פקדי טופס + ולידציות – Advanced Excel And VBA – Lectures 12-14 – Example From Class – Forms

דוגמה מהכיתה – עיצוב מותנה במאקרו – Advanced Excel And VBA – Lectures 12-14 – Example From Class – Macros + Conditional Formatting

דוגמה מהכיתה – מחולל דוחות – Advanced Excel And VBA – Lectures 12-14 – Example From Class – Report Generator

פתרון תרגיל בית מס' 2 – Advanced Excel And VBA – Home Exercise 2 – Solution

 

קורס גליון אלקטרוני מתקדם – נושא עשירי – סינון וירטואלי והמשך מאקרואים

סיכום שיעור – סינון וירטואלי – Advanced Excel And VBA – Lecture 10 Summary

דוגמה מהכיתה – סינון וירטואלי – חשבוניות – Advanced Excel And VBA – Lecture 10 – Example From Class – Virtual Filtering

שיעורי בית + דוגמה מהכיתה – המשך אירוע תקלות פתוחות – Advanced Excel And VBA – Lecture 10 – Example From Class – Errors + Exercise 7

קורס גליון אלקטרוני מתקדם – נושא תשיעי – מאקרואים – המשך

שיעורי בית + דוגמה מהכיתה – ניהול תקלות – המשך – Advanced Excel And VBA – Lecture 9 – Example From Class – Errors + Exercise 6

תרגיל מס' 6 – פתרון – Advanced Excel And VBA – Exercise 6 – Solution

קורס גליון אלקטרוני מתקדם – נושא שמיני – מאקרואים

דוגמה מהכיתה – מאקרו – ניהול תקלות – Advanced Excel And VBA – Lecture 8 – Example From Class – Marcos

שיעורי בית + דוגמה מהכיתה – מאקרו – דוגמאות – Advanced Excel And VBA – Exercise 5 + Lecture 8 Summary

תרגיל מס' 5 – פתרון – Advanced Excel And VBA – Exercise 5 – Solution