קורס יישומי מחשב – מבחנים לדוגמא

מבחן לדוגמא 1 – Computer Application – Sample Test 1

מבחן לדוגמא 1 – נתונים – Computer Applications – Sample Test 1 – Data

מבחן לדוגמא 1 – פתרון – Computer Applications – Sample Test 1 – Solution

מבחן לדוגמא 2 – Computer Application – Sample Test 2

מבחן לדוגמא 2 – נתונים – Computer Applications – Sample Test 2 – Data

מבחן לדוגמא 3 – Computer Application – Sample Test 3

מבחן לדוגמא 3 – נתונים – Computer Application – Sample Test 3

קורס יישומי מחשב – נושא שישי – סינון מתקדם ופונקציות מסדי נתונים

תרגיל מס' 6 – Computer Applications – Exercise 6

תרגיל מס' 6 – נתונים – Computer Applications – Exercise 6 – Data

תרגיל מס' 6 – פתרון – Computer Applications – Exercise 6 – Solution

קורס יישומי מחשב – נושא חמישי – VLookUp, Match

תרגיל מס' 5 – Computer Applications – Exercise 5

תרגיל מס' 5 – נתונים – Computer Applications – Exercise 5 – Data

תרגיל מס' 5 – פתרון – Computer Applications – Exercise 5 – Solution

תרגיל מהכיתה – Computer Applications – VLookUp Exercise (5) From Class – Word

תרגיל מהכיתה – נתונים – Computer Applications – VLookUp Exercise (5) From Class – Data

תרגיל מהכיתה – פתרון – Computer Applications – VLookUp Exercise (5) From Class – Solution

קורס יישומי מחשב – נושא ראשון – IF מקונן + IF שולי

תרגיל מס' 1 – Computer Applications – Exercise1

תרגיל מס' 1 – פתרון – Computer Applications – Exercise 1 – Solution

תרגיל מס' 1 – רשות – Computer Application- Exercise 1 – Extra

תרגיל מס' 1 – רשות – פתרון – Computer Applications – Exercise 1 – Extra – Solution