קורס גליון אלקטרוני מתקדם – נושא שלישי – טבלאות דינמיות וגרפים חכמים

קורס גליון אלקטרוני מתקדם – דוגמה מהכיתה – גרפים חכמים – פרגיות – Advanced Excel And VBA – Lecture 3 – Example From Class – Smart Graphs

דוגמה מהכיתה – טבלאות דינמיות – מטבעות – Advanced Excel And VBA – Lecture 3 – Example From Class – Dynamic Tables

דוגמה נוספת – טבלאות דינמיות – תלמידים ומקצועות – Advanced Excel And VBA – Lecture 3 – Additional Example From Class – Dynamic Tables

סיכום שיעור – טבלאות דינמיות וגרפים חכמים – Advanced Excel And VBA – Lecture 3 Summary

קורס גליון אלקטרוני מתקדם – נושא שני – פונקציות טקסטואליות וטבלאות דינמיות

דוגמה מהכיתה – טבלאות דינמיות – הלוואות – Advanced Excel And VBA – Lecture 2 – Example From Class – Dynamic Tables – Loans

דוגמה מהכיתה – פונקציות טקסטואליות – מספרי טלפון – Advanced Excel And VBA – Lecture 2 – Example From Class – Text Functions – Phones

שיעורי בית + סיכום שיעור – פונק' טקסטואליות וטבלאות דינמיות – Advanced Excel And VBA – Exercise 2 + Lecture 2 Summary

תרגיל מס' 2 – פתרון – Advanced Excel And VBA – Exercise 2 – Solution