קורס גליון אלקטרוני מתקדם – נושא רביעי – גרפים חכמים, גרפים נוספים, תרחישים ואימות

דוגמה מהכיתה – אימות מתקדם – רכבים – Advanced Excel And VBA – Lecture 4 – Example From Class – Advanced Verification

דוגמה מהכיתה – גרפים חכמים –רכבים – Advanced Excel And VBA – Lecture 4 – Example From Class – Smart Graphs

דוגמה מהכיתה – גרפים נוספים – ציון מרצה – Advanced Excel And VBA – Lecture 4 – Example From Class – Additional Graphs

דוגמה מהכיתה – תרחישים – הצפה ובידול – Advanced Excel And VBA – Lecture 4 – Example From Class – Scenarios

סיכום שיעור – גרפים חכמים, גרפים נוספים, תרחישים ואימות – Advanced Excel And VBA – Lecture 4 Summary

קורס גליון אלקטרוני מתקדם – נושא שלישי – טבלאות דינמיות וגרפים חכמים

קורס גליון אלקטרוני מתקדם – דוגמה מהכיתה – גרפים חכמים – פרגיות – Advanced Excel And VBA – Lecture 3 – Example From Class – Smart Graphs

דוגמה מהכיתה – טבלאות דינמיות – מטבעות – Advanced Excel And VBA – Lecture 3 – Example From Class – Dynamic Tables

דוגמה נוספת – טבלאות דינמיות – תלמידים ומקצועות – Advanced Excel And VBA – Lecture 3 – Additional Example From Class – Dynamic Tables

סיכום שיעור – טבלאות דינמיות וגרפים חכמים – Advanced Excel And VBA – Lecture 3 Summary