קורס גליון אלקטרוני מתקדם – נושאים שתים עשרה, שלוש עשרה וארבע עשרה – פקדי טופס, ולידציות, עיצוב מותנה במאקרו ומחולל דוחות

תרגיל בית + סיכום שיעור – פקדי טופס וולידציות – Advanced Excel And VBA – Home Exercise 2 + Lectures 12-14 Summary

דוגמה מהכיתה – פקדי טופס + ולידציות – Advanced Excel And VBA – Lectures 12-14 – Example From Class – Forms

דוגמה מהכיתה – עיצוב מותנה במאקרו – Advanced Excel And VBA – Lectures 12-14 – Example From Class – Macros + Conditional Formatting

דוגמה מהכיתה – מחולל דוחות – Advanced Excel And VBA – Lectures 12-14 – Example From Class – Report Generator

פתרון תרגיל בית מס' 2 – Advanced Excel And VBA – Home Exercise 2 – Solution

 

קורס גליון אלקטרוני מתקדם – נושא אחת עשרה – טפסים

דוגמה מהכיתה – טפסים – Advanced Excel And VBA – Lecture 11 – Example From Class – Forms

שיעורי בית + סיכום שיעור – טפסים – Advanced Excel And VBA – Exercise 8 + Lecture 11 Summary

תרגיל מס' 8 – פתרון – Advanced Excel And VBA – Exercise 8 – Solution

קורס גליון אלקטרוני מתקדם – נושא עשירי – סינון וירטואלי והמשך מאקרואים

סיכום שיעור – סינון וירטואלי – Advanced Excel And VBA – Lecture 10 Summary

דוגמה מהכיתה – סינון וירטואלי – חשבוניות – Advanced Excel And VBA – Lecture 10 – Example From Class – Virtual Filtering

שיעורי בית + דוגמה מהכיתה – המשך אירוע תקלות פתוחות – Advanced Excel And VBA – Lecture 10 – Example From Class – Errors + Exercise 7

קורס גליון אלקטרוני מתקדם – נושא תשיעי – מאקרואים – המשך

שיעורי בית + דוגמה מהכיתה – ניהול תקלות – המשך – Advanced Excel And VBA – Lecture 9 – Example From Class – Errors + Exercise 6

תרגיל מס' 6 – פתרון – Advanced Excel And VBA – Exercise 6 – Solution

קורס גליון אלקטרוני מתקדם – נושא שמיני – מאקרואים

דוגמה מהכיתה – מאקרו – ניהול תקלות – Advanced Excel And VBA – Lecture 8 – Example From Class – Marcos

שיעורי בית + דוגמה מהכיתה – מאקרו – דוגמאות – Advanced Excel And VBA – Exercise 5 + Lecture 8 Summary

תרגיל מס' 5 – פתרון – Advanced Excel And VBA – Exercise 5 – Solution

קורס גליון אלקטרוני מתקדם – נושא שביעי – המשך פונקציות בVBA

תרגיל בית + דוגמה ב VLOOKUP מהכיתה – Advanced Excel And VBA – Lecture 7 – Example From Class – VLookUp + Home Exercise

פתרון תרגיל בית – Advanced Excel And VBA – Home Exercise – Solution.xlsx

קורס גליון אלקטרוני מתקדם – נושא שישי – המשך פונקציות בVBA

דוגמה מהכיתה – ולידציות וגישה לתאים – Advanced Excel And VBA – Lecture 6 – Example From Class – Validation And Cell Access

שיעורי בית + סיכום שיעור – ולידציות וגישה לתאים – Advanced Excel And VBA – Exercise 4 + Lecture 6 Summary

תרגיל מס' 4 – פתרון – Advanced Excel And VBA – Exercise 4 – Solution

קורס גליון אלקטרוני מתקדם – נושא חמישי – תרחישים ופונקציות בVBA

דוגמא מהכיתה – VBA – מסים – Advanced Excel And VBA – Lecture 5 – Example From Class – VBA – Taxes

דוגמה מהכיתה – תרחישים – הצפה ובידול – Advanced Excel And VBA – Lecture 5 – Example From Class – Scenarios

שיעורי בית + סיכום שיעור – תרחישים VBA – Advanced Excel And VBA – Exercise 3 + Lecture 5 Summary

תרגיל מס' 3 – פתרון – Advanced Excel And VBA – Exercise 3 – Solution

קורס גליון אלקטרוני מתקדם – נושא רביעי – גרפים חכמים, גרפים נוספים, תרחישים ואימות

דוגמה מהכיתה – אימות מתקדם – רכבים – Advanced Excel And VBA – Lecture 4 – Example From Class – Advanced Verification

דוגמה מהכיתה – גרפים חכמים –רכבים – Advanced Excel And VBA – Lecture 4 – Example From Class – Smart Graphs

דוגמה מהכיתה – גרפים נוספים – ציון מרצה – Advanced Excel And VBA – Lecture 4 – Example From Class – Additional Graphs

דוגמה מהכיתה – תרחישים – הצפה ובידול – Advanced Excel And VBA – Lecture 4 – Example From Class – Scenarios

סיכום שיעור – גרפים חכמים, גרפים נוספים, תרחישים ואימות – Advanced Excel And VBA – Lecture 4 Summary

קורס גליון אלקטרוני מתקדם – נושא שלישי – טבלאות דינמיות וגרפים חכמים

קורס גליון אלקטרוני מתקדם – דוגמה מהכיתה – גרפים חכמים – פרגיות – Advanced Excel And VBA – Lecture 3 – Example From Class – Smart Graphs

דוגמה מהכיתה – טבלאות דינמיות – מטבעות – Advanced Excel And VBA – Lecture 3 – Example From Class – Dynamic Tables

דוגמה נוספת – טבלאות דינמיות – תלמידים ומקצועות – Advanced Excel And VBA – Lecture 3 – Additional Example From Class – Dynamic Tables

סיכום שיעור – טבלאות דינמיות וגרפים חכמים – Advanced Excel And VBA – Lecture 3 Summary

קורס גליון אלקטרוני מתקדם – נושא שני – פונקציות טקסטואליות וטבלאות דינמיות

דוגמה מהכיתה – טבלאות דינמיות – הלוואות – Advanced Excel And VBA – Lecture 2 – Example From Class – Dynamic Tables – Loans

דוגמה מהכיתה – פונקציות טקסטואליות – מספרי טלפון – Advanced Excel And VBA – Lecture 2 – Example From Class – Text Functions – Phones

שיעורי בית + סיכום שיעור – פונק' טקסטואליות וטבלאות דינמיות – Advanced Excel And VBA – Exercise 2 + Lecture 2 Summary

תרגיל מס' 2 – פתרון – Advanced Excel And VBA – Exercise 2 – Solution

קורס גליון אלקטרוני מתקדם – נושא ראשון – ייבוא מהאינטרנט, איחוד מתקדם, מימון באקסל ופונק' טקסטואליות

דוגמא מהכיתה – איחוד – סנטר ועזריאלי – Advanced Excel And VBA – Lecture 1 – Example From Class – Merging

דוגמה מהכיתה – ייבוא מהאינטרנט – שערי מטבע – Advanced Excel And VBA – Lecture 1 – Example From Class – Importing From The Internet

דוגמה מהכיתה – מימון באקסל – הלוואה – Advanced Excel And VBA – Lecture 1 – Example From Class – Financing In Excel – Loans

דוגמה מהכיתה – פונקציות טקסטואליות – החלפת קידומת – Advanced Excel And VBA – Lecture 1 – Example From Class – Text Functions – Changing Prefix

שיעורי בית + סיכום שיעור – ייבוא, איחוד, מימון ופונק' טקסטואליות – Advanced Excel And VBA – Exercise 1 + Lecture 1 Summary

תרגיל מס' 1 – פתרון – Advanced Excel And VBA – Exercise 1 – Solution

קורס מבוא למחשב – שיעור 12 – אקסל – תרשימים

סיכום אקסל חלק 6 – Introduction to Computers – Excel – Summary – Part 6

תרגיל אקסל 5 – Introduction to Computers – Excel Exercise 5

תרגיל אקסל 5 – פתרון – Introduction to Computers – Excel Exercise 5 – Solution

קורס מבוא למחשב – שיעור 9 – אקסל – פונקציות

סיכום אקסל – חלק 3 –Introduction to Computers – Excel – Summary – Part 3

תרגיל אקסל 3 – Introduction to Computers – Excel Exercise 3

תרגיל אקסל 3 – פתרון – Introduction to Computers – Excel Exercise 3 – Solution

קורס מבוא למחשב – שיעור 8 – אקסל – הפניות

סיכום אקסל – חלק 2 – Introduction to Computers – Excel – Summary – Part 2

תרגיל אקסל 2 – Introduction to Computers – Excel Excercise 2

תרגיל אקסל 2 – פתרון – Introduction to Computers – Excel Exercise 2 – Solution