מבוא למערכות מידע

קורס מבוא למערכות מידע

קורס אקדמי במנהל עסקים, הקורס מיועד לשנה שנייה ונלמדים בו נושאי רקע שונים בתחום מערכות המידע.

הקורס מבוא למערכות מידע יקנה לסטודנט את המסגרת המושגית באשר לטכנולוגיות ומערכות מידע באירגונים ויספק מידע רב בתחום.

קורס מבוא למערכות מידע קושר בין ההיבטים הניהולים, התיפעוליים, ההתננגותיים של מערכות המידע באירגונים מנקודת מבט ההנהלה והמשתמשים הבכירים.

שם המרצה: אבישי פרוינד, טלפון: 054-4690690, דוא"ל Avishay@Logos.co.il

  • מבוא למערכות מידע – סילבוס

  • מבוא למערכות מידע – מבוא

  • מבוא למערכות מידע – תהליך הפיתוח

  • מבוא למערכות מידע – חומרה

  • מבוא למערכות מידע – תוכנה

  • מבוא למערכות מידע – רשתות תקשורת

  • מבוא למערכות מידע – תהליך הרכש