מבוא למחשב

קורס מבוא למחשב

שם המרצה:
אבישי פרוינד, טלפון: 054-4690690, דוא"ל Avishay@Logos.co.il

מטרת הקורס מבוא למחשב:
הקורס נועד להקנות לסטודנט כלים לשימוש בסיסי במחשב.

נושאי הקורס:
במסגרת הקורס ילמדו הסטודנטים להשתמש: באינטרנט, יישום נושאים ב- Word, בנית מצגות בתוכנת Power Point, שימוש בגיליון האלקטרוני Excel.

 • קורס מבוא למחשב – סילבוס

 • קורס מבוא למחשב – שיעור 1-2 – אינטרנט וגוגל

 • קורס מבוא למחשב – שיעור 3 – וורד

 • קורס מבוא למחשב – שיעור 4 – מיזוג דואר + PowerPoint

 • קורס מבוא למחשב – שיעור 5 – המשך PowerPoint

 • קורס מבוא למחשב – שיעור 6 – תרשימי זרימה

 • קורס מבוא למחשב – שיעור 7 – אקסל – מבוא

 • קורס מבוא למחשב – שיעור 8 – אקסל – הפניות

 • קורס מבוא למחשב – שיעור 9 – אקסל – פונקציות

 • קורס מבוא למחשב – שיעור 10 – אקסל – עיצובים

 • קורס מבוא למחשב – שיעור 11 – אקסל – המשך פונקציות

 • קורס מבוא למחשב – שיעור 12 – אקסל – תרשימים

 • קורס מבוא למחשב – שיעור 13 – אקסל – If מקונן

 • קורס מבוא למחשב – שיעור 14 – חזרה