קורס יישומי מחשב – נושא שישי – סינון מתקדם ופונקציות מסדי נתונים

תרגיל מס' 6 – Computer Applications – Exercise 6

תרגיל מס' 6 – נתונים – Computer Applications – Exercise 6 – Data

תרגיל מס' 6 – פתרון – Computer Applications – Exercise 6 – Solution

נושאי לימוד קרובים

Comments are closed.