קורס יישומי מחשב – נושא רביעי – תאריך וזמן

תרגיל מס' 4 – Computer Applications – Exercise 4

תרגיל מס' 4 – נתונים – Computer Applications – Exercise 4 – Data

תרגיל מס' 4 – פתרון – Computer Applications – Exercise 4 – Solution

נושאי לימוד קרובים

Comments are closed.