קורס יישומי מחשב – נושא ראשון – IF מקונן + IF שולי

תרגיל מס' 1 – Computer Applications – Exercise1

תרגיל מס' 1 – פתרון – Computer Applications – Exercise 1 – Solution

תרגיל מס' 1 – רשות – Computer Application- Exercise 1 – Extra

תרגיל מס' 1 – רשות – פתרון – Computer Applications – Exercise 1 – Extra – Solution

נושאי לימוד קרובים

Comments are closed.