קורס יישומי מחשב – מבחנים לדוגמא

מבחן לדוגמא 1 – Computer Application – Sample Test 1

מבחן לדוגמא 1 – נתונים – Computer Applications – Sample Test 1 – Data

מבחן לדוגמא 1 – פתרון – Computer Applications – Sample Test 1 – Solution

מבחן לדוגמא 2 – Computer Application – Sample Test 2

מבחן לדוגמא 2 – נתונים – Computer Applications – Sample Test 2 – Data

מבחן לדוגמא 3 – Computer Application – Sample Test 3

מבחן לדוגמא 3 – נתונים – Computer Application – Sample Test 3

נושאי לימוד קרובים

Comments are closed.