קורס גליון אלקטרוני מתקדם – נושא שני – פונקציות טקסטואליות וטבלאות דינמיות

דוגמה מהכיתה – טבלאות דינמיות – הלוואות – Advanced Excel And VBA – Lecture 2 – Example From Class – Dynamic Tables – Loans

דוגמה מהכיתה – פונקציות טקסטואליות – מספרי טלפון – Advanced Excel And VBA – Lecture 2 – Example From Class – Text Functions – Phones

שיעורי בית + סיכום שיעור – פונק' טקסטואליות וטבלאות דינמיות – Advanced Excel And VBA – Exercise 2 + Lecture 2 Summary

תרגיל מס' 2 – פתרון – Advanced Excel And VBA – Exercise 2 – Solution

נושאי לימוד קרובים

Comments are closed.