קורס גליון אלקטרוני מתקדם – נושא שלישי – טבלאות דינמיות וגרפים חכמים

קורס גליון אלקטרוני מתקדם – דוגמה מהכיתה – גרפים חכמים – פרגיות – Advanced Excel And VBA – Lecture 3 – Example From Class – Smart Graphs

דוגמה מהכיתה – טבלאות דינמיות – מטבעות – Advanced Excel And VBA – Lecture 3 – Example From Class – Dynamic Tables

דוגמה נוספת – טבלאות דינמיות – תלמידים ומקצועות – Advanced Excel And VBA – Lecture 3 – Additional Example From Class – Dynamic Tables

סיכום שיעור – טבלאות דינמיות וגרפים חכמים – Advanced Excel And VBA – Lecture 3 Summary

נושאי לימוד קרובים

Comments are closed.