קורס גליון אלקטרוני מתקדם – נושאים שתים עשרה, שלוש עשרה וארבע עשרה – פקדי טופס, ולידציות, עיצוב מותנה במאקרו ומחולל דוחות

תרגיל בית + סיכום שיעור – פקדי טופס וולידציות – Advanced Excel And VBA – Home Exercise 2 + Lectures 12-14 Summary

דוגמה מהכיתה – פקדי טופס + ולידציות – Advanced Excel And VBA – Lectures 12-14 – Example From Class – Forms

דוגמה מהכיתה – עיצוב מותנה במאקרו – Advanced Excel And VBA – Lectures 12-14 – Example From Class – Macros + Conditional Formatting

דוגמה מהכיתה – מחולל דוחות – Advanced Excel And VBA – Lectures 12-14 – Example From Class – Report Generator

פתרון תרגיל בית מס' 2 – Advanced Excel And VBA – Home Exercise 2 – Solution

 

נושאי לימוד קרובים

Comments are closed.