אקסל מתקדם פלוס VBA

קורס אקסל מתקדם פלוס VBA

קורס אקדמי במנהל עסקים, הקורס מיועד לשנה שנייה ונלמדים בו נושאים מתקדמים באקסל, תכנות, מאקרווים, טפסים ועוד.

הקורס יתמקד בהקניית הידע והכלים הנחוצים לבניית מודלים ממוחשבים בעזרת כלים מתקדמים
ב- Excel, בשילוב VBA.

שם המרצה: אבישי פרוינד, טלפון: 054-4690690, דוא"ל [email protected]

 • קורס גליון אלקטרוני מתקדם – סילבוס

 • קורס גליון אלקטרוני מתקדם – נושא ראשון – ייבוא מהאינטרנט, איחוד מתקדם, מימון באקסל ופונק' טקסטואליות

 • קורס גליון אלקטרוני מתקדם – נושא שני – פונקציות טקסטואליות וטבלאות דינמיות

 • קורס גליון אלקטרוני מתקדם – נושא שלישי – טבלאות דינמיות וגרפים חכמים

 • קורס גליון אלקטרוני מתקדם – נושא רביעי – גרפים חכמים, גרפים נוספים, תרחישים ואימות

 • קורס גליון אלקטרוני מתקדם – נושא חמישי – תרחישים ופונקציות בVBA

 • קורס גליון אלקטרוני מתקדם – נושא שישי – המשך פונקציות בVBA

 • קורס גליון אלקטרוני מתקדם – נושא שביעי – המשך פונקציות בVBA

 • קורס גליון אלקטרוני מתקדם – נושא שמיני – מאקרואים

 • קורס גליון אלקטרוני מתקדם – נושא תשיעי – מאקרואים – המשך

 • קורס גליון אלקטרוני מתקדם – נושא עשירי – סינון וירטואלי והמשך מאקרואים

 • קורס גליון אלקטרוני מתקדם – נושא אחת עשרה – טפסים

 • קורס גליון אלקטרוני מתקדם – נושאים שתים עשרה, שלוש עשרה וארבע עשרה – פקדי טופס, ולידציות, עיצוב מותנה במאקרו ומחולל דוחות