הרצאות במחשבים

BY THE KEY40 FROM ALGERIA

THERE IS NO ISRAHEL YOUR ARE JUST ILLUSION PIGS

PALESTINE WILL BE FREE INSHALLAH

THE END IS SOON